programmi täpsem kirjeldus

EELÜRITUSE EESMÄRK

Selleks, et meie maa usurahvas oleks valmis ja et eelseisev lõikus kannaks head vilja, kutsume kristlasi igas maakonnas üles palvetama oma piirkonna inimeste eest, kuid samuti võtame aega, et õppida praktilist evangelismi ja järeltööd uute kristlastega.

ÜRITUSE SISU

>> REEDE:

15.00 Pastorite ja eestpalvetajate palvekogunemine – Kaardistame koos piirkonna palveteemad ning võitleme palves ühiselt nende teemade eest. „Misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus“ A. T. Pierson. Selleks, et meie linnad ja maakonnad avaneksid Jumala Sõnale, tuleb me eestpalvetajatel linn palves läbi võidelda jahingevaenlase kindlustused lõhkuda

18.00 Ülistusõhtu – Laseme Jumala armastusel meid täita ja muuta, et olla valmis misjoniks oma piirkonnas.

>> LAUPÄEV:

10.00 Evangelismikoolitus – Mis on evangeelium? Miks on vaja kuulutada? Kuidas kasutada oma tunnistust? Kuidas kuulda Jumala häält ja kuidas palvetada haigete eest? Koolitavad CFAN (Christ For All Nations) Bootcamp’i läbinud Eesti evangelistid. CFAN sai rajatud tuntud evangelist Reinhard Bonnke poolt, kelle teenistuse läbi on 79 miljonit inimest otsustanud Kristuse kasuks. CFAN’i tänane visioon on paljundada seda lõikust just läbi evangeelselt aktiivsete kristlaste. 

14.00 Tänavaaktsioon – praktiline evangelism linna tänavatel koos koolitatud grupijuhtidega. 

“Üks isiklik kogemus on rohkem väärt kui sajad evangelismi loengud” – Mark McCloskey

15.30 Jüngerluse koolitus. – Miks on jüngerlus/järeltöö vajalik? Kuidas kaasata inimesi gruppi? Koolitajad on ise Harry Leesmendi (üks Eesti Kristliku NelipühiKiriku rajajatest) õpetuse all kasvanud ja aastaid järeltööd praktiseerinud inimesed. Harry Leesment nägi, et 65-80% usule tulnud inimestest jäid püsima, kui neil oli vaimulik hoolitseja ja kes läbisid „Avasta“-piibliõppekursuse. 

18.00 Palvekoosolek – Palvetame iga linnaosa ja piirkonna eest kohalike vaimulike eestvedamisel. Avame altari kõigile, kes soovivad eestpalvet. Kutsume ülejäänud Eestit palves Pildiraadio ülekande vahendusel ühinema. Teeme seda üheskoos, sest vaid ühtsust nähes hakkab maailm uskuma Jumala Poja nimesse nagu Kristus me eest palvetas: “…et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.” Jh 17:21  

INFO JA PROMOMATERJALID

“Ärka Eesti!” ellukutsuja ja eestvedaja on Eesti Evangeelne Allianss, kuid seda korraldatakse erinevate konfessioonide, kirikute ja kristlike organisatsioonide ühistööna. Rohkem infot ürituse kohta Eesti Evangeelse Alliansi kodulehelt , e-maililt info@allianss.ee või telefonilt 5635 9279. Ürituse plakatid ning muu promomaterjal on saadaval siit 

Scroll to Top