PALVETEEMAD

– Palvetame, et inimesed alistaksid eelüritustel oma elu Jumalale ja aktiveeruksid nii evangelismis kui jüngerluses.

– Palvetame, et kristlased aktiveeruksid palvetama oma lähedaste/sõprade eest ja tooksid nad Tim Halli üritustele.

– Palvetame, et inimeste südamed avaneksid neis neljas linnas – Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi – evangeeliumile.

– Palvetame, et evangeelsetel õhtutel tuleks esile palju päästmisi, tervenemisi ja vabanemisi.

– Palvetame, et lõikus jääks püsima ja sünniks tugev järeltöö uute kristlastega, kelledest kasvaksid uued töötegijad.

Scroll to Top